English

 

Agentur

Agentur är en oberoende forskningsgrupp för kritisk kulturproduktion. Gruppen vägleds av ett ideal om social jämlikhet och strävar efter att uppfinna nya former, metoder, modeller och funktioner för progressivt kulturarbete i en ny, postdigital offentlighet och en förändrad, prekär arbetsmarknad. Agentur fungerar som en multidisciplinär kritik-byrå. Den driver långsiktiga forskningsprojekt kring frågor av allmänt intresse i en polariserad och fragmentariserad samtid. Bland Agenturs deltagare finns poeter, konstnärer, kritiker, forskare, formgivare och offentliga tjänstemän. Agentur driver 2020–21 forskningsprojektet Folkfronternas estetik.

Mer information
→ Kim West, ”AGENTUR – Notes on Problems and Forms of Work”, i Editorial meeting – A Gathering Towards a Critique of the Contemporary, 2020, online här.
→ Maja Hammarén, ”5 frågor till Agentur om Folkfronternas estetik”, Paletten nr 321–322, 2020.

 

Folkfronternas estetik

”Folkfronterna” var det gemensamma namnet på de koalitioner av liberala, socialdemokratiska och kommunistiska partier som bildades i bl.a. Frankrike (Front populaire), Spanien (Frente popular), USA (Popular Front) och Chile under 1930-talet, för att göra gemensam sak mot fascismens framväxt. Konstnärer och författare, filmare och journalister, kulturarbetare och kulturpolitiker mobiliserade sig för ändamålet.

Bland viktiga exempel på organisationer relaterade till folkfronterna kan man nämna den franska filmmakaren Jean Renoirs radikala kooperativ Ciné-Liberté, Georges Batailles revolutionära politiska organisation Contre-Attaque och den kulturpolitiska organisationen A.E.A.R. (Association des écrivains et des artistes revolutionnaires), som bland annat arrangerade den ”Internationella författarkongressen till kulturens försvar”, där Bertolt Brecht, André Malraux och många andra deltog. Bland viktiga verk från perioden kan man nämna Simone Weils Fabriksjournal, Tillie Olsens feministiska arbetarroman Yonnondio och Charlotte Perriands fotomuraler för världsutställningen i Paris 1937.

Folkfronternas estetik bygger på detaljstudier av dessa och relaterade projekt. Syftet är att bygga upp en samlad bild av en historisk kulturell och social situation, för att därmed kunna fråga om denna historia fortfarande kan vara vår historia. Finns det en tradition av antifascistisk enhetspolitik som sträcker sig tillbaka till folkfronternas ögonblick, med vilken vi fortfarande kan identifiera oss? Finns det en motståndets estetik – för att låna ett begrepp av Peter Weiss – som vi fortfarande kan hänvisa till, vinna energier ur, låna metoder och modeller från?

Den konkreta bakgrunden till Folkfronternas estetik är den nya extremhögerns utbredning i Sverige, Europa och globalt idag. Projektet ställer frågan om hur, på vilken nivå, och med vilka medel vi mest effektivt kan motarbeta denna utbredning kulturellt och politiskt. I en situation där extremhögern organiserar sig på nya sätt med hjälp av sociala medier och digitala plattformar, saknas samtidigt progressiva kulturpolitiska mot-initiativ.

Hur ska vi läsa folkfronternas estetik – deras olika kulturpolitiska initiativ och deras anspråk på en enhetens politik och estetik – idag, trettio år efter ”realsocialismens” sammanbrott, och mitt i en historisk kris för den europeiska socialdemokratin? Hur ska vi tänka folkfronternas kulturpolitiska visioner och folkbildningsprojekt i ett totalt transformerat socialt, kulturellt och teknologiskt landskap?

 

Kolofon

Agentur
c/o De Nieuwe Diepte
Årsta Skolgränd 16A
117 69 Stockholm

info@agentur.ooo

Kärndeltagare 2020–21: Emily Fahlén, Jörgen Gassilewski, Rikard Heberling, Elof Hellström, Martin Högström, Ingela Johansson, Emma Kihl, Christoffer Paues, Samuel Richter, Kim West, Ellen Wettmark.

Forskningsprojektet Folkfronternas estetik drivs med stöd av Kulturbryggan.