English

 

Rapporter

1  Historien är inte slut (12 februari 1934)
En rapport om enhet, motstånd och historieskrivning, med utgångspunkt i Marc Bernards bok Arbetardagarna den 9 och 12 februari (1934), om de antifascistiska demonstrationerna i Paris som gav upphov till Folkfrontsstrategin. På konsthallen Mint den 17 september, online den 15 oktober, 1|21 Press i höst.

2  Måste skrivas senare
En rapport om poesi, protest, handlingens aktualitet och skrivandets fördröjning, som utgår från prosapoemet ”Strejken” av Tillie Lerner (senare Olsen), en text om den vilda strejken i San Franciscos hamn 1934, viktig för uppkomsten av den nordamerikanska Popular Front-rörelsen. På Titanic den 15 oktober, online den 8 november, Chateaux i november.

3  Kulturhus kulturhus kulturhus
En rapport om social organisering, institutionernas liv och kulturpolitikens framtid, med utgångspunkt i specialsektionen om den franska arbetarrörelsens Maison de la culture i dagstidningen Comœdia, den 14 juli 1936. På Cyklopen den 6 november, online den 22 november, Stockholmstidningen i december.

4  Att filosofera med arbetet
En rapport om solidaritet, asketism och rapportlitteratur, med utgångspunkt i Simone Weils Fabriksjournal, som dokumenterar författarens och filosofens erfarenhet som verkstadsarbetare på två fabriker i Paris 1934 och 1935. På Biskops Arnö vecka 47, Tydningen i januari.

5  Vad kostar järnet?
En rapport om extraktion, brott, realismens möjlighet och montagets nödvändighet, med utgångspunkt i Bertolt Brechts pjäs Vad kostar järnet? (1939), om svensk malmexport och neutralitetspolitik under perioden strax före andra världskrigets utbrott. På Marabouparken den 17 december, online januari, Lulu-journalen i januari.